Wat is Mediation.

Mediation is een vorm van bemiddeling bij conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hun optimale besluitvorming te komen. 

Wij passen Mediation toe bij onder andere (pre)scheiding, zorg- en omgangsregelingen, familiaire conflicten, zakelijke- of  arbeidsconflicten en burenconflicten.

De mediator zorgt ervoor dat het proces soepel blijft verlopen. Dit houdt in dat de mediator de voortgang van het proces bewaakt en dat de regels die in de mediationovereenkomst staan worden nageleefd. 

Daarnaast is de taak van de mediator om partijen evenveel aan het woord te laten, waarbij partijen hun emoties, relevante informatie, belangen en standpunten kunnen verduidelijken.

Bij het opstellen van de afspraken of regelingen in een vaststellingsovereenkomst zorgt de mediator ervoor dat de afspraken of regelingen voldoen aan de wet. 


De voordelen van mediation

Mediation heeft vele voordelen ten opzichte van andere vormen van conflictbemiddeling.

De traditionele vormen van conflictbeheersing (bijvoorbeeld een rechter, arbiter of advocaat) kosten vaak veel tijd en geld. Bovendien leveren deze methoden veel stress op, omdat u de uiteindelijke beslissing uit handen geeft aan derden.

Wanneer u kiest voor mediation gaat u juist het gesprek aan. Onder begeleiding van een deskundige, maar onpartijdige mediator zoekt u samen naar een oplossing waar alle partijen het mee eens zijn.


  • Snelheid

Kiest u voor mediation, dan is het conflict gemiddeld in 3 tot 6 sessies van twee tot drie uur opgelost. Dat is heel wat sneller dan het aangaan van een juridische procedure waarbij u een rechter inschakelt. Deze juridische procedures kunnen vaak maanden of zelfs jaren duren.


  • Lagere kosten

Mediation is aanzienlijk voordeliger dan andere vormen van conflictbemiddeling. Niet alleen vanwege de snelheid. In een rechtszaak betalen beide partijen hun eigen advocaat. Bij mediation is slechts één mediator betrokken. De kosten van de mediator worden door beide partijen gedeeld.


  • Geheimhouding

Mediation heeft een informeel karakter en is niet openbaar. Geen ingewikkelde procedures of verweerschriften. De mediator en de partijen hebben bovendien een geheimhoudingsplicht. Gevoelige zaken kunnen dus in een sfeer van vertrouwen worden opgelost.


  • Vrijwilligheid van partijen

Alle partijen nemen vrijwillig deel aan de gesprekken en zijn actief betrokken bij het zoeken naar een oplossing. Geen stress, omdat de partijen zelf zeggenschap houden over wat er gebeurt. Gezamenlijk wordt bepaald wat het beste is voor iedereen.


  • Duurzame oplossing

Mediation is gericht op het zoeken naar een duurzame win-win situatie: in plaats van het conflict verder te laten escaleren, wordt er gekeken naar wat de partijen bindt en welke oplossing voor beide partijen het meeste oplevert. 


  • Toekomstgericht

Mediation is snel en efficiënt. Er wordt niet langer stilgestaan bij het verleden dan nodig is. De aandacht ligt bij het ontwerpen van een toekomstsituatie die voor alle partijen haalbaar en vooral werkbaar is.


  • Deskundige mediator

Mediation vindt altijd plaats onder deskundige begeleiding van een mediator. Wij hebben ruime ervaring met het bemiddelen in een breed scala aan conflicten.