Kindercoaching.

Kindercoach

Als kindercoach begeleid ik kinderen en ouders bij het opvoeden. Ik bied een oplossingsgerichte aanpak en ondersteuning bij opvoedvragen, gedragsproblematiek en ontwikkelingsachterstand.

Het doel is kinderen zelf een stap te laten zetten in hun ontwikkeling en het zelfvertrouwen helpen vergroten. Kinderen krijgen steeds vaker te maken met pest, leerstoornissen, gedragsproblemen, echtscheidingen en bijv ADHD/PDDnosBegeleiding op maat

Na de intake maak ik een plan en bespreken we met ouders en kind. Daarna kunnen we aan de slag. Tussentijds evalueren we de voortgang en kunnen we bijsturen waar nodig.