Welkom bij Mediation op maat!

Mediation op maat biedt u begeleiding op gebied van (pre-)scheiding, zakelijke - of arbeidsconflicten, burenruzie of -conflicten en bij alle andere familiekwesties.


Daarnaast coachen we kinderen die kampen met problemen. Problemen naar aanleiding van scheiding, gebrek aan zelfvertrouwen, of na pesten of andere problemen.


Met Hedgehog laten lotgenoten samen praten over de ervaringen en gevolgen van stalking door ex-partners of ex-partners van uw huidige partner.


We werken volgens een uitgebalanceerd principe en doorlopen samen een stappenplan. Hierbij is voldoende aandacht voor de emoties die bij partijen spelen, zodat partijen inzicht krijgen wat er speelt bij elkaar. 

We zijn een praktijk die onpartijdig, onafhankelijk en betrouwbaar is. We begeleiden partijen op respectvolle wijze en verwachten van partijen dat ze respectvol met elkaar omgaan.


Mediation op maat.